Seitse korda mõõda ...

gallery/kmh logo jpg

Meist :

gallery/01

1. Remonttööde eelarvestus

2. Ehitustööde eelarvestus

3. Ehitustööde mahuarvestus

4. Parendustööde tasuvuse arvestused

5. Projektide juhtimisalane nõustamine

6. Energiamärgise väljastamine

 

7. Hoone termopildistamine

 

 

 

 

KMH Haldus ja Eelarved OÜ osutab järgmisi teenuseid:

Ettevõtte asutaja Margus Nisumaa on tegelenud müügitööga alates 1993. Aastast 2004 on Margus Nisumaa tegelenud eelarvestamise ja müügiga ehituses. Jaanuaris 2006 asus Margus Nisumaa tööle HMK Ehitus ja Projektid OÜ turundusjuhina. Aasta hiljem võttis samas ettevõttes vastu tegevjuhi koha.
Aastatel 2007 kuni 2016 oli HMK Ehitus ja Projektid OÜ KMH Haldus ja Eelarved OÜ üks suurematest klientidest, kellele osutati oma teenuseid .

on ettevõte, mis loodi osutama ehitusalast eelarvestamis-, nõustamis- ja müügiteenust oma klientidele. Samuti väljastab ettevõte olemasolevatele hoonetele energiamärgist.
 

KMH Haldus ja Eelarved OÜ

 

Miks ?

Õiged eelarved ja nende kasutus on kasumliku ehitamise alus...

Soovitus ?

Energiakasutus ?

Ehitus algab ikka projektist  ja eelarvest.

Õigel ajal tehtud muudatused väldivad hilisemaid ülekulusi...

Energia arvutused aitavad teha kindlaks hoone hilisemaid eksplotatsiooni kulud. Pole veel hilja pöörduda soovituse juurde...